Serwis i gwarancja

 

Cena zakupu sprzętu medycznego, to tylko jeden z ważnych parametrów mających wpływ na decyzję o kupnie. Równie ważnym jest szeroko pojmowany aspekt związany z serwisowaniem nabytego urządzenia, oraz z gwarancją chroniącą interesy użytkownika. Dlatego przykładamy ogromną wagę do zagadnień związanych z obsługą serwisową produkowanego przez nas sprzętu.

 

Organizując szkolenia techniczne dla serwisantów reprezentujących naszych partnerów handlowych, nasi inżynierowie przekazują całą niezbędną wiedzę i doświadczenie wykorzystywaną później w autoryzowanych serwisach Tinget® na całym świecie. Znajomość budowy urządzeń powstających w naszych fabrykach, wraz z supportem oryginalnych części zamiennych umożliwiło nam rozszerzenie programu gwarancyjnego na autoklawy i unity stomatologiczne. Jako jedyna firma oferujemy okres gwarancji nawet do 5 lat od daty zakupu (warunki oferty dostępne u sprzedawców). Możliwe jest to dzięki wysokiej jakości wykonania naszych produktów, oraz certyfikowanemu serwisowi technicznemu, potrafiącemu zdiagnozować i usunąć każdą usterkę.

 

Nasz autoryzowany serwis techniczny w Polsce zlokalizowaliśmy w samym centrum kraju, na obrzeżach miasta Łódź. Kładąc nacisk na jakość świadczonych usług, poświęciliśmy pięć lat na doskonałe wyszkolenie personelu z zakresu budowy, diagnostyki i naprawy urządzeń marki Tinget®.

 

Pozwoliło to na wdrożenie programu Tinget® Security i Tinget® Assistance na terenie Polski, przez co opieka serwisowa stała się wydajniejsza. Rozwijając politykę serwisową naszej firmy nawiązaliśmy kontakty z punktami serwisowymi zlokalizowanymi w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie i Chełmku Śl.

 

Fundament polityki jakości firmy Tinget GmbH, zakłada kontrolę nad produktem od momentu jego powstania w fabryce aż po okres użytkowania w Państwa gabinecie. Dlatego jako jedyna firma na świecie jesteśmy w stanie zaoferować Klientowi aż 5 lat gwarancji na nasze autoklawy. Jedynym wymogiem stawianym przed użytkownikiem jest stosowanie się do zaleceń wynikających z instrukcji obsługi, dostarczanej wraz z zakupionym urządzeniem. Nie bez znaczenia są tu coroczne przeglądy techniczne, dokonywane w naszych autoryzowanych serwisach.

 

Przegląd odbywa się zgodnie z instrukcją serwisową firmy Tinget GmbH, która obliguje serwisanta do wymiany wszystkich uszczelek i filtrów, kontroli zewnętrznego stanu technicznego, podzespołów i oprogramowania, oraz sprawdzeniu szczelności komory sterylizacyjnej. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie przeglądu, jest wpis serwisu posiadającego autoryzację firmy Tinget GmbH w paszporcie technicznym urządzenia, oraz karcie gwarancyjnej.

 


Polityka naszej firmy, zakłada przeprowadzanie akcji gwarancyjnych i pogwarancyjnych z użyciem jedynie oryginalnych części zamiennych. Gwarancja jest realizowana w oparciu o oryginalną dokumentację, dostarczaną przez sprzedawców wraz z urządzeniem. Każdy produkt marki Tinget® posiada kartę gwarancyjną. Tylko czytelnie wypełniona karta upoważnia do akcji gwarancyjnych, dlatego sprawdź po zakupie jej obecność i staranność wypełnienia. Zawiera ona takie informacje jak data zakupu, nazwa kupującego, nazwa produktu, numer seryjny urządzenia i numer seryjny plomby zabezpieczającej Tinget®. Dane te w dniu sprzedaży wprowadzane są do systemu technicznego i weryfikują oryginalność produktu z otrzymaną kartą gwarancyjną w trakcie wizyty w naszym serwisie technicznym.

 

Pamiętaj, że tylko oryginalny sprzęt Tinget® podlega ochronie gwarancyjnej. Dlatego kupując autoklaw naszej marki, żądaj od sprzedawcy następujących dokumentów:

1. Czytelnie wypełnionej i podstemplowanej karty gwarancyjnej
2. Paszportu technicznego urządzenia
3. Instrukcji obsługi w języku polskim
4. Kserokopii certyfikatu CE, deklaracji zgodności i oryginalnego certyfikatu zaworu bezpieczeństwa.

Sprawdź prawidłowość wypełnienia dokumentacji. Szczególną uwagę zwróć na numery seryjne, obecność tabliczki znamionowej, oraz obecność i stan plomby gwarancyjnej.

 

Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, podlegających okresowym wymianom. Należą do nich:
1. uszczelka drzwi autoklawu
2. filtr bakteriologiczny
3. filtry wody
4. bezpieczniki
5. uszczelka destylarki
6. filtr węglowy destylarki
7. uszczelki zaworów spustowych wody

 

Gwarancja nie obejmuje także kosztów związanych z przeglądami technicznymi. Każda diagnostyka sprawnego sprzętu jest odpłatna, dlatego w przypadku podejrzenia awarii prosimy skontaktować się z serwisem technicznym Tinget® by potwierdzić przypuszczenia.

Aby uniknąć problemów związanych z nieznajomością obsługi autoklawu, firma Tinget GmbH zaleca skorzystanie z usługi szkolenia z obsługi sterylizatora (darmowe szkolenie możliwe jest w naszych punktach serwisowych w dniu odbioru zakupionego autoklawu). Nasi autoryzowani partnerzy handlowi, udostępniają także usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia w gabinecie Klienta (opcja płatna dodatkowo - informacje u sprzedawcy).

 

Tinget®Assistance - opcja ubezpieczenia autoklawu na wypadek usterki. Posiadając assistance nie musisz wysyłać autoklawu do serwisu. To serwis przyjedzie do Ciebie! Zgłaszając usterkę do autoryzowanego serwisu Tinget®, ustalisz termin wizyty serwisanta w Twoim gabinecie. Jeżeli nie uda mu się usunąć usterki na miejscu, wówczas otrzymasz autoklaw zastępczy na czas trwania naprawy.

Wykupując usługę 
Tinget® Assistance, zakupiony autoklaw przywiezie do Ciebie serwisant, który podłączy urządzenie w Twoim gabinecie i przeszkoli Cię z jego obsługi.

UWAGA - nieuzasadnione interwencje będą obciążać zgłaszającego (koszt dojazdu + rkoszt oboczogodziny).

 

Program Assistance działa tylko w przypadku autoklawów pozostających na gwarancji. 

 

Wraz z dokonywaniem corocznych obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych, mogą Państwo przedłużać okres ochrony Tinget® Assistance nawet do piątego roku. O szczegóły związane z tym programem prosimy pytać naszych sprzedawców.

 

Tinget® Security - bezpłatny program ochrony klienta naszej marki, zapewniający szybki i skuteczny serwis techniczny obejmujący cały obszar kraju na jakim został wprowadzony. Obejmie on wszystkie autoklawy naszej marki, sprzedane na terenie Polski poprzez autoryzowane punkty sprzedaży. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem we wszystkich krajach w których został wprowadzony, ze względu na zredukowanie po stronie klienta do minimum kosztów związanych z serwisowaniem sprzętu. Wraz z wprowadzeniem Tinget® Security w Polsce oferujemy Państwu:

 

Przegląd techniczny po pierwszym roku użytkowania autoklawu - bezpłatnie. Usługa może być wykonana w autoryzowanym serwisie technicznym Tinget®, bądź u klienta w gabinecie. W pierwszym przypadku należy powiadomić sprzedawcę od którego nabyliśmy urządzenie o chęci dokonania przeglądu i przygotować autoklaw do wysyłki (opróżnić urządzenie z wody czystej i wody brudnej, załączyć paszport techniczny i kartę gwarancyjną, spakować autoklaw w oryginalny karton zabezpieczający sprzęt w trakcie transportu). Sprzedawca ustali z Państwem dogodny termin odbioru urządzenia i podstawi na wskazany adres kuriera, który dostarczy autoklaw do serwisu na nasz koszt. Po dokonaniu przeglądu, autoklaw zostanie odesłany tą samą drogą do Państwa gabinetu a koszty związane z transportem pozostaną po naszej stronie (UWAGA! Nie ponosimy dodatkowych kosztów związanych z transportem, jak wniesienie czy wyniesienie autoklawu z gabinetu zlokalizowanego powyżej, lub poniżej poziomu ulicy. Usługa ta jest odpłatna zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej).

 

Jeżeli nie chcą Państwo wysyłać autoklawu do serwisu, mogą Państwo skorzystać z wykupienia usługi serwisowej, zgodnie z którą to nasz serwisant przyjedzie do Państwa. W tym celu należy powiadomić sprzedawcę od którego nabyliśmy urządzenie o chęci dokonania przeglądu w gabinecie. Sprzedawca ustali z Państwem dogodny termin wizyty serwisanta w którym ten dojedzie na podany adres, celem przeprowadzenia czynności związanych z przeglądem. W tej opcji poniosą Państwo jedynie koszt dojazdu, zgodny z cennikiem serwisu świadczącego usługę (wyjątek stanowi opcja w której posiadają Państwo wykupiony i ważny pakiet Tinget® Assistance, obligujący serwis do dojazdu bez dodatkowych kosztów).

 

Przegląd techniczny gwarancyjny, odpłatny. Usługa realizowana przed zakończeniem drugiego, trzeciego i czwartego roku użytkowania autoklawu w autoryzowanych serwisach firmy Tinget GmbH, oraz w gabinetach Klienta w oparciu o kartę gwarancyjną. Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu wraz z wymianą wszystkich podzespołów, które takiej wymiany wymagają. Aby skorzystać z usługi należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Tinget® i umówić dogodny termin na odbiór urządzenia. W przypadku gdy serwisant ma dojechać do Państwa gabinetu należy liczyć się z dodatkową opłatą za dojazd, zgodną z aktualnym cennikiem serwisu (nie dotyczy osób posiadających wykupiony program Tinget® Assistance w którym dojazd jest wkalkulowany w cenę przeglądu).

 

Przegląd techniczny pogwarancyjny – koszt zgodny z cennikiem serwisu. Usługa realizowana po zakończeniu okresu gwarancyjnego, obejmuje przegląd autoklawu i wymianę zużytych części eksploatacyjnych. W przypadku stwierdzenia zużycia części zamiennych, zlecający przegląd jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o ich wymianie. Koszty związane z transportem urządzenia niebędącego na gwarancji ponosi zlecający przegląd.

 

Awaria autoklawu w okresie gwarancji – autoklawy marki Tinget® należą do urządzeń bezawaryjnych, dzięki zastosowaniu markowych, sprawdzonych podzespołów, wykorzystanych do ich budowy. Dlatego w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów zalecamy w pierwszej kolejności kontakt z autoryzowanym serwisem, bądź ze sprzedawcą w celu ustalenia i potwierdzenia usterki. Jeżeli autoklaw uległ awarii na wyświetlaczu LCD pojawi się stosowny komunikat informujący o kodzie błędu. Wówczas zadziała program Tinget® Security (na wskazany adres wysłany zostanie kurier, by dostarczyć sprzęt do serwisu technicznego naszej firmy), lub Tinget® Assistance (na wskazany adres wysłany zostanie serwisant z autoklawem zastępczym). Koszt dostarczenia uszkodzonego autoklawu pozostającego na gwarancji spoczywa po naszej stronie, podobnie jak koszt jego dostarczenia po naprawie. Nie ponosimy jednak dodatkowych kosztów związanych z transportem, jak wniesienie czy wyniesienie autoklawu z gabinetu zlokalizowanego powyżej, lub poniżej poziomu ulicy. Usługa ta jest odpłatna zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej.

 

Istnieje także możliwość dojazdu serwisanta do Państwa gabinetu mimo braku wykupionej opcji Assistance, celem usunięcia usterki na miejscu. Koszt dojazdu prosimy ustalać z serwisem realizującym zlecenie.

 

Należy pamiętać, że sprawny autoklaw nie podlega programowi Tinget® Security i Tinget® Assistance. W przypadku niestwierdzenia awarii, kosztami serwisowymi zostanie obciążony właściciel autoklawu.

 

Awaria autoklawu po okresie gwarancji - po zakończeniu okresu gwarancyjnego nie zanika wsparcie naszego serwisu, który świadczy usługi zgodnie z polityką firmy Tinget GmbH. W przypadku stwierdzenia usterki po okresie gwarancyjnym, należy skontaktować się z serwisem, bądź sprzedawcą i poinformować go o kodzie błędu wyświetlanego na panelu LCD. Jeżeli konieczna okaże się wizyta w serwisie, należy starannie opakować autoklaw w sztywny karton i wysłać na podany przez konsultanta adres. Koszt wysyłki po okresie gwarancyjnym ponosi zgłaszający usterkę. Autoklawy Tinget® naprawiane są w autoryzowanych serwisach tylko z użyciem oryginalnych części zamiennych. Koszt roboczogodziny na terenie Polski wynosi 60zł/godz. brutto i podlega ścisłej kontroli ze strony producenta. Istnieje także możliwość dojazdu serwisanta do Państwa gabinetu, celem usunięcia usterki na miejscu. Do kosztów serwisowych doliczany jest wówczas koszt dojazdu, zgodny z cennikiem serwisu realizującego zlecenie.

 

Autoklaw zastępczy - serwis techniczny Tinget® zobligowany jest do usunięcia usterki w jak najszybszym czasie. Standardowo wizyta autoklawu w naszym serwisie trwa nie dłużej niż 2 dni robocze, dzięki doskonale wyposażonemu magazynowi części zamiennych i wyszkoleniu personelu technicznego. Gdyby jednak usunięcie usterki miało przekroczyć 7 dni roboczych, wówczas mają Państwo prawo do otrzymania autoklawu zastępczego [autoklawy nadesłane do serwisu bez wcześniejszej awizacji - 14 dni roboczych]. Wariant ten dotyczy autoklawów Tinget będących na gwarancji. W przypadku posiadania wykupionego pakietu Tinget® Assistance - autoklaw zastępczy przysługuje od ręki. Gdy serwisant nie będzie w stanie usunąć usterki w Państwa gabinecie, zabierze uszkodzony autoklaw do serwisu, pozostawiając w gabinecie sterylizator zastępczy.

 

Wyłączenia spod gwarancji - autoklaw posiada części zużywające się, które użytkownik wymienia we własnym zakresie zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w instrukcji obsługi urządzenia. Należą do nich bezpieczniki, uszczelki i filtry. Niesprawność autoklawu spowodowana zużytą uszczelką, rozregulowanymi drzwiami, uszkodzonym filtrem, bądź przepalonym bezpiecznikiem nie jest traktowana jako usterka podlegająca akcji serwisowej. Wyłączeniu spod gwarancji podlegają także wszelkie uszkodzenia mechaniczne, powstałe z winy osób trzecich, oraz awarie spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem.

 

Utrata gwarancji – firma Tinget® gwarantuje bezawaryjne działanie swoich autoklawów w okresie gwarancyjnym, które obsługiwane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Utrata gwarancji grozi użytkownikowi w następujących przypadkach:

 

1. uszkodzenia mechaniczne (uderzenie, zalanie wodą, przepięcie z sieci, użytkowanie w warunkach niezgodnych z instrukcją obsługi).

 

2. zakamienienie urządzenia, spowodowane niestosowaniem wody destylowanej.

 

3. samodzielne naprawy lub ingerencja w mechanikę bądź elektronikę autoklawu (naruszona, bądź zerwana plomba gwarancyjna).

4. brak wymaganego przeglądu technicznego, dokonanego przez autoryzowany serwis Tinget®.