Przygotowanie autoklawu do pracy

 

Przed rozpoczęciem sterylizacji narzędzi należy obowiązkowo sprawdzić sprawność autoklawu, wykonując w tym celu stosowne testy:

1. test próżni – jeżeli autoklaw miał dłuższą przerwę w pracy niż 24h

2. test kontroli prawidłowego działania autoklawu (np. test Helix lub B&D) – jeżeli autoklaw miał dłuższą przerwę w pracy niż 3h.


 

Jak wykazały badania, skuteczność sterylizacji narzędzi medycznych w sterylizatorach parowych, w dużej mierze zależy od temperatury komory. Jej wychładzanie stanowi czynnik krytyczny dla prawidłowego wyniku procesu. Dlatego wymagalne jest, by pracę z wychłodzonym autoklawem rozpoczynać od rozgrzania komory (przeprowadzenie tzw. cyklu pustego), a następnie od sprawdzenia prawidłowości jego działania testem B&D.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wynik procesu sterylizacji w autoklawie jest tzw. rehydratacja wsadu. Pojawia się ona wówczas, gdy do rozgrzanej komory załadujemy wsad, zamkniemy drzwi autoklawu i uruchomimy proces po godzinie od ich zamknięcia.


Przygotowanie autoklawu do pracy to również uzupełnienie wody destylowanej w jego zbiorniku, oraz opróżnienie zbiornika z wodą zużytą. Te z pozoru oczywiste aspekty są czasem pomijane (wszak autoklaw posiada sygnał alarmowy, który przypomni nam o nieodpowiednim stanie wody). Jeżeli w sterylizatorni posiadamy zapas wody destylowanej lub destylarkę wody, wówczas faktycznie uzupełnienie zbiornika wody czystej nie będzie stanowić problemu. Gorzej jeżeli nie posiadamy wody destylowanej a wsad znajduje się już w komorze. Czas potrzebny do zorganizowania wody może okazać się krytyczny dla temperatury panującej wewnątrz komory sterylizacyjnej, co doprowadzi do ponownego rozgrzewania i przeprowadzania testów. Aby tego uniknąć, część użytkowników zdecyduje się na awaryjne uruchomienie cyklu z użyciem wody innej niż destylowana. Tu jednak należy pamiętać, iż koszty związane z usunięciem awarii spowodowanych odkładającym się kamieniem będą ogromne. Dlatego aby uniknąć tego typu sytuacji, zalecamy kontrolować stan wody destylowanej w sterylizatorni, bądź zaopatrzyć się w destylarkę wody.


Czytaj dalej