Nadzór zewnętrzny
 
Nadzór zewnętrzny nad sterylizatornią pełnią w zasadzie dwie niezależne instytucje, które kontrolują autoklaw od strony prawidłowego działania, oraz bezpieczeństwa.
 
Pierwszą instytucją jest sanepid, który średnio raz w miesiącu sprawdza poprawność działania autoklawu, poprzez kontrole biologiczne z użyciem testu Sporal A. W gestii tej instytucji pozostaje także kontrola dokumentacji autoklawu, w szczególności sprawdzenie certyfikatu CE, oraz paszportu technicznego. Inspektor sanepidu może także weryfikować prawidłowość prowadzenia archiwizacji cykli, oraz testów kontrolnych. Ujawnienie nieprawidłowości w trakcie kontroli może zakończyć się nawet zamknięciem gabinetu, oraz nałożeniem kary na osobę odpowiedzialną za sterylizację narzędzi.
 
Drugą instytucją, której obowiązkiem jest sprawowanie kontroli nad autoklawem, to Urząd Dozoru Technicznego (w skrócie UDT). W przeciwieństwie do sanepidu, UDT koncentruje się na kwestii bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem autoklawu, który zaliczany jest do urządzeń ciśnieniowych. Z tego powodu inspektora UDT zainteresuje przede wszystkim dokumentacja CE, deklaracja zgodności, tabliczka znamionowa, zawór bezpieczeństwa, oraz komora sterylizacyjna. Zawór powinien być przystosowany zarówno do sprężonego powietrza, jak również do pary wodnej. Autoklawy Tinget® wyposażone są w certyfikowane europejską plombą UDT zawory, włoskiej firmy Nuova General Instruments s.r.l. Każdy zawór posiada swój niepowtarzalny numer seryjny, do którego wystawiony jest certyfikat CE poświadczający wszystkie nastawy techniczne, obligujące autoklawy dopuszczone do obrotu na terenie UE. Certyfikat ten dostarczany jest kupującemu wraz z rysunkiem technicznym komory sterylizacyjnej, bez którego zgłoszenie autoklawu do UDT jest niewykonalne.
Nadzór zewnętrzny, choć na pierwszy rzut oka uciążliwy i napawający obawami, okazuje się niezwykle przydatny. Po pierwsze informuje nas o rzeczywistym stanie technicznym naszego autoklawu a po drugie, daje mocne argumenty na wypadek oskarżenia o celowe zarażenie pacjenta. Posiadając autoklaw Tinget®, oraz stosując się do zasad związanych z prawidłową organizacją sterylizacji narzędzi, obawy związane z kontrolą sanepidu, czy UDT są bezpodstawne.