Przechowywanie narzędzi sterylnych

 

Dzięki sterylizacji narzędzi w pakietach ochronnych, możliwe jest ich przechowywanie. Sterylizując narzędzia w opakowaniach marki Tinget®, nabywają Państwo gwarancję na 6 miesięczny okres zachowania bariery sterylnej. Zarówno torebki do sterylizacji narzędzi, jak i rękawy foliowe spełniają wymogi normy EN-868, oraz ISO 11607-1. Prawidłowo zapakowane w nie narzędzia nie będą narażone na powtórne skażenie, o ile ich przechowywanie odbywać się będzie zgodnie z poniższymi zasadami:

 

1. Miejsce przechowywania narzędzi powinno zapewniać ochronę przed wilgocią, promieniami słonecznymi i innymi czynnikami niekorzystnie wpływającymi na sterylność opakowania, jak choćby kurz.

 

2. Narzędzia sterylne nie mogą być przechowywane razem z narzędziami brudnymi.

 

3. Zaleca się, by temperatura w której przechowywane są pakiety sterylne była stała (najlepiej pokojowa).

 

 

Najprostszym sposobem przechowywania narzędzi sterylnych w małych gabinetach medycznych, stomatologicznych, czy salonach kosmetycznych są oczywiście szuflady mebli, znajdujących się w tych gabinetach. Przy takim rozwiązaniu należy pamiętać wyłącznie o regule wspomnianej w punkcie 2, czyli o tym by nie mieszać ich z narzędziami brudnymi. Jeżeli miejsce na to pozwala (szpitale, kliniki, zakłady opieki zdrowotnej), dobrze jest wydzielić osobne pomieszczenie, przeznaczone na zorganizowanie strefy czystej.

 

Niezależnie od wybranego sposobu przechowywania narzędzi należy pamiętać, iż jakiekolwiek uszkodzenie pakietu automatycznie niweluje jego sterylność. Stwierdzając przerwanie bariery sterylnej należy automatycznie potraktować znajdujące się wewnątrz pakietu narzędzie, jako brudne i poddać ponownemu procesowi sterylizacji.