Pytania i odpowiedzi

Kwestie związane z tematyką sterylizacji narzędzi w gabinecie medycznym są ściśle określone w aktach prawnych i należy ich bezwzględnie przestrzegać. Szereg Państwa pytań, które docierają do nas za pośrednictwem naszych dilerów sprawiło, iż postanowiliśmy odpowiedzieć na te najczęściej zadawane. 

Jak duży autoklaw kupić?

Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy zastanowić się nad kilkoma istotnymi kwestiami.autoklawy Tinget 8-29l Najważniejszą jest zwymiarowanie narzędzi, które mamy zamiar sterylizować. Na nic bowiem nam autoklaw jeśli długość lub szerokość wsadu uniemożliwi nam załadunek komory. Z drugiej strony mija się z celem zakup modelu o pojemności 23 litrów, jeśli planujemy sterylizować w nim małe cążki. Kolejną rzeczą o której należy pamiętać to ilość miejsca w gabinecie, jaką możemy przeznaczyć na ustawienie autoklawu. Jak widać na zdjęciu obok, różnica w wymiarach poszczególnych modeli jest spora. Chcąc więc zakupić duże urządzenie upewnijmy się, że zmieścimy je na naszym blacie czy szafce.

Gdzie postawić autoklaw?

Najlepiej w osobnym pomieszczeniu przeznaczonym na sterylizatornię. Takie rozwiązanie umo
żliwinam komfort pracy zarówno w gabinecie jak i w sterylizatorni. Małe gabinety medyczne i salony kosmetyczne często nie dysponują jednak takim pomieszczeniem. Wówczas pozostaje więc znalezienie miejsca, które spełni poniższe wymogi
:

a) będzie oddalone od bieżącego źródła wody i miejsc eksponowanych na wyższą niż pokojowa temperaturę (nasłonecznione parapety, grzejniki, piecyki), oraz ciągów komunikacyjnych
b) umożliwi nieskrępowaną obsługę sterylizatora.

Jakie warunki musi spełniać autoklaw?

Przede wszystkim musi być wyprodukowany w zgodzie z wytycznymi europejskiej normy EN13060,
czego potwierdzeniem jest wydany certyfikat CE 93/42. Warto zwrócić uwagę na sposób w jaki autoklaw archiwizuje procesy sterylizacyjne, bowiem aktualnie dokumentację taką należy przechowywać minimum przez 10 lat. Starsze urządzenia korzystały z drukarek termicznych, które po zakończeniu procesu sterylizacyjnego generowały stosowny wydruk, podobny do paragonu fiskalnego. Minusem tego rozwiązania była konieczność przechowywania tysięcy "paragonów", które z czasem blakły i stawały się nieczytelne. Stąd w 2012 wprowadziliśmy cyfrowy zapis danych, który archiwizuje procesy na dysku zewnętrznym (pendrive). Pliki tekstowe nie zajmują miejsca, są niemal wieczne i można je w każdej chwili wydrukować na dowolnej drukarce. 

Archiwizacja procesów - jak i po co?

Głównym celem archiwizowania informacji związanych ze sterylizacją na
rzędzi w autoklawie jest ochrona lekarza przed nieuzasadnionymi pozwami ze strony pacjenta. Posiadając stosowną dokumentację łatwo odeprzeć zarzuty o zakażenie pacjenta chorobą zakaźną. Z tego powodu autoklaw zapisuje w plikach tekstowych wszystkie istotne parametry procesu jak czas, temperatura i ciśnienie. Ponadto zapisywana jest także informacja o dacie przeprowadzenia cyklu i programie w jakim tenże się odbywał. Zapisowi podlegają także informacje związane z numeracją kolejnych cykli pracy sterylizatora. Warto pamiętać, iż archiwizacji podlegają również wszelkie testy kontroli wsadu, pakietu i sprzętu.
 
Czy muszę mieć autoklaw?

Nie. Wymóg dotyczy posiadania sterylnych narzędzi. Mo
żna je oczywiście sterylizować we własnym zakresie o ile posiadamy autoklaw, ewentualnie zlecać ich sterylizację sterylizatorni zewnętrznej. W drugim przypadku należy podpisać umowę z usługodawcą, posiadającego system jakości ISO lub GMP.


Czy zgłaszać autoklaw do Urzędu Dozoru Technicznego?


Sterylizator to urządzenie ciśnieniowe i jako takie musi być zgłaszane do UDT. Wynika to z rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 9 lipca 2003 roku. Załącznik do tego rozporządzenia "Formy dozoru technicznego i terminy badań technicznych" wskazuje, iż sterylizatory szpitalne o pojemności większej niż 10 litrów podlegają pełnej formie dozoru. Wią
że się to z koniecznością dokonywania rewizji zewnętrznej raz do roku oraz z rewizją wewnętrzną i próbą ciśnieniową, dokonywaną co 10 lat. Autoklawy o pojemności komory 10 litrów i mniejsze podlegają pod uproszczoną formę dozoru. Dzięki temu nie przeprowadza się ich corocznych kontroli, jak również nie wykonuje się próby ciśnieniowej po 10 latach. 

Co to są klasy autoklawów i dlaczego zalecany jest zakup klasy B?

Norma EN13060 klasyfikuje typy cykli sterylizacyjnych na:
B - sterylizacja wszystkich produktów opakowanych lub nieopakowanych, litych, produktów wsadu wgłębionego typu A i produktów porowatych
N - sterylizacja produktów litych, nieopakowanych
S - sterylizacja produktów określonych przez wytwórcę sterylizatora, w tym produktów litych nieopakowanych i co najmniej jednych z następujących: produktów porowatych, małych przedmiotów porowatych, produktów wsadu wgłębionego typu A , produktów wsadu wgłębionego typu B, pojedynczo opakowanych produktów i wielowarstwowo opakowanych produktów.
Z tego podziału wynika jasno, że tylko autoklaw klasy B przeznaczony jest do sterylizacji wszystkich wsadów i jakakolwiek kontrola czy rozszerzenie zakresu działalności, nie sprawią nam niespodzianki i konieczności wymiany autoklawu na klasę wyższą.