Zgłoszenie autoklawu w UDT

Autoklaw medyczny czyli inaczej sterylizator parowy, zaliczany jest do urządzeń ciśnieniowych, które podlegają pod Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003r "w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych".
zgłoszenie autoklawu UDT
W załączniku do tegoż rozporządzenia odnajdujemy rodzaje urządzeń, które podlegają pod dozór techniczny w UDT:
Poz. 9 - sterylizatory szpitalne z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi o pojemności V
>10 litrów - forma dozoru pełna, rewizja zewnętrzna 1 rok, rewizja wewnętrzna 10 lat, próba ciśnieniowa 10 lat.
Poz. 10 - sterylizatory szpitalne z wbudowanymi grzałkami elektrycznymi o pojemności
V⩽10 litrów - forma dozoru uproszczona.

Powyższe wytyczne oznaczają, iż każdy autoklaw należy zgłosić po zakupie do Urzędu Dozoru Technicznego. Autoklawy o pojemności komory sterylizacyjnej 10 litrów i mniejsze podlegają pod uproszczoną formę dozoru. Oznacza to, iż po zarejestrowaniu autoklawu przez inspektora UDT nie będziemy musieli co roku dokonywać rewizji zewnętrznej a po dziesięciu latach rewizji wewnętrznej z próbą ciśnieniową włącznie. autoklaw zgłoszony w UDTAutoklawy o pojemności komory sterylizacyjnej większej niż 10 litrów po zarejestrowaniu podlegają pod pełną formę dozoru, co wiąże się z coroczną kontrolą zewnętrzną UDT. Ponadto po dziesięciu latach od zarejestrowania autoklawu w UDT, konieczne będzie dokonanie rewizji wewnętrznej z próbą ciśnieniową komory włącznie.

Jak zatem dokonać zgłoszenia autoklawu w UDT i dlaczego warto zrobić to zaraz po zakupie urządzenia?

Pierwszą czynnością będzie wizyta na stronie internetowej UDT (link) gdzie można pobrać stosowny formularz zgłoszeniowy. Interesujący nas załącznik dotyczy zbiorników ciśnieniowych i nosi nazwę "opis techniczny małego zbiornika ciśnieniowego". zgłoszenie autoklawu UDT

Wypełniony i podpisany opis techniczny urządzenia jest podstawą do zgłoszenia autoklawu w UDT.

Oprócz niego należy przedstawić inspektorowi następujące dokumenty dostarczone wraz z autoklawem przez sprzedawcę:

1. instrukcję obsługi w języku polskim
2. certyfikat CE, którego ważność pokrywa się z datą widniejącą na tabliczce znamionowej autoklawu
3. deklarację zgodności do certyfikatu CE, wystawioną przez producenta
4. certyfikat zaworu bezpieczeństwa, którego numer seryjny pokrywa się z numerem seryjnym widniejącym na zaworze bezpieczeństwa
5. rysunek techniczny komory sterylizacyjnej z podaniem nominalnej i minimalnej grubości ścianek
6. schemat instalacji elektrycznej i hydraulicznej
7. specyfikację techniczną autoklawu

Dodatkowo należy sporządzić plan pomieszczenia w którym pracować będzie autoklaw i zaznaczyć na nim jego lokalizację.

Zgłoszenie autoklawu w UDTPodczas wizyty inspektora w sterylizatorni należy oprócz dokumentacji okazać mu także autoklaw. Sprawdzeniu podlegać będą w szczególności:

1. tabliczka znamionowa na której znajdować się muszą poniższe informacje:
a) nazwa urządzenia zgodna z deklaracją zgodności
b) nazwa producenta
c) numer seryjny autoklawu
d) data produkcji zgodna z datą ważności certyfikatu CE
e) parametry pracy urządzenia (tepmeratura / ciśnienie)
f) oznaczenie CE z numerem jednostki certyfikującej
2. zawór bezpieczeństwa - jego parametry techniczne, nastawa, plomba, numer seryjny i zgodność tych danych z certyfikatem.
zgłoszenie autoklawu UDT
Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację autoklawu, UDT sprawdzi kompletność i odpowiedniość dokumentacji. Inspektor zobowiązany jest także do identyfikacji urządzenia na podstawie przedłożonej dokumentacji, jak również sprawdzenia stanu technicznego rejestrowanego sterylizatora. 

Jeśli nie ma żadnych uwag, wówczas przeprowadzone zostaje badanie odbiorcze na podstawie którego wydana zostanie księga rewizyjna dla zgłaszanego autoklawu, zaś autoklaw zyska gustowną naklejkę z logo UDT i zaznaczonym na niej okresem dopuszczenia do użytku. 

Autoklaw o pojemności komory sterylizacyjnej większej niż dziesięć litrów jak już wspomnieliśmy, zobowiązany będzie przeprowadzić rewizję wewnętrzną wraz z próbą szczelności po dziesięciu latach od zgłoszenia. Dotyczy to jednak autoklawów, które zarejestrowano w UDT jako nowe urządzenia. Jeśli jednak zgłaszamy autoklaw używany to z automatu UDT zarząda przeprowadzenia rewizji wewnętrznej i próby szczelności. A z tym związane będą już dodatkowe koszty i to dość spore.

autoklaw po zarejestrowaniu w UDT