Szkolenia z obsługi autoklawu
 
Firma Tinget GmbH rekomenduje odbycie szkolenia z zakresu obsługi autoklawu w dniu zakupu urządzenia. Sterylizator parowy będący urządzeniem medycznym powinien być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel.

 
Szkolenie obejmuje: 

1. tematy poświęcone właściwej obsłudze autoklawu Tinget
2. zasady związane z organizacją pracy w sterylizatorni
3. kwestie dotyczące kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

Zapytaj sprzedawcę o możliwość odbycia szkolenia w dniu zakupu autoklawu.