Czy muszę kupić autoklaw, by móc prowadzić gabinet medyczny, stomatologiczny lub salon kosmetyczny?

Nie. Przepisy wymagają posiadania sterylnych narzędzi w tego typie gabinecie. Nie ma przepisu, który nakazywałby posiadania i używania autoklawu. Niektóre osoby korzystają z usług zewnętrznych sterylizatorni, inne zaś używają jednorazowych narzędzi i w obu przypadkach sanepid nie będzie kwestionować ich sterylności.

Jakiej wielkości autoklaw kupić? 

To jedno z najczęściej odnotowywanych pytań jakie zadajecie Państwo sprzedawcom. I niestety nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, gdyż każdy gabinet jest inny. W małym salonie kosmetycznym, sterylizującym kilka kompletów cążków dziennie, w zupełności wystarczy autoklaw o pojemności komory 8 litrów. W dużej klinice, posiadającej kilka stanowisk pracy, nawet autoklaw o pojemności komory 45 litrów może okazać się za mały. 

Na co zwracać uwagę podejmując decyzję o zakupie?

Na wiele rzeczy. Na klasę autoklawu (tylko klasa B nadaje się do sterylizacji wszystkich rodzajów pakietów), rozmiary komory sterylizacyjnej (aby najdłuższe i najszersze narzędzie jakie poddajesz sterylizacji zmieściło się do niej). Istotne jest to, by sprzedawca zaoferował szkolenie z obsługi autoklawu i udzielił odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Niemniej ważne jest, by dysponował serwisem, który zareaguje w sytuacji, gdy autoklaw odmówi posłuszeństwa. 

Czy jest obowiązek zgłaszania autoklawu do UDT?

Tak, jest taki obowiązek i nie ma znaczenia czy posiadają Państwo mały, średni czy też duży autoklaw. Z zasady każdy z nich jest urządzeniem ciśnieniowym i z tego właśnie powodu podlega pod nadzór ze strony UDT.   

Nadrzędnym przepisem regulującym temat zgłaszania autoklawów w Urzędzie Dozoru Technicznego jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lipca 2003 r. „w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych”. W dokumencie tym znajdziemy załącznik o nazwie:

FORMY DOZORU TECHNICZNEGO I TERMINY BADAŃ TECHNICZNYCH

Z tego załącznika dowiadujemy się, że wszystkie autoklawy podlegają pod dozór UDT z tą jednak różnicą, że te, których pojemność komory sterylizacyjnej jest większa niż 10 litrów, podlegają pod pełną formę, zaś te mniejsze (o pojemności komory mniejszej niż 10 litrów) pod uproszczoną. Czym się te formy różnią? Zasadniczo tym, że duże autoklawy przechodzą obowiązkową rewizję zewnętrzną co roku, oraz rewizję wewnętrzną połączoną z próbą ciśnieniową co 10 lat. Forma uproszczona ogranicza się wyłącznie do zgłoszenia autoklawu w UDT.

Jak wygląda procedura zgłaszania autoklawu w UDT?

Zgodnie z  Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r o Dozorze Technicznym, przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia ciśnieniowego, eksploatujący pisemnie zgłasza urządzenie do organu właściwej jednostki dozoru technicznego, w celu uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Do zgłoszenia dołącza dwa egzemplarze dokumentacji zawierającej opis techniczny urządzenia, certyfikat CE, deklaracje zgodności producenta, certyfikat na zawór bezpieczeństwa, certyfikat PED, certyfikat i rysunek techniczny komory sterylizacyjnej, schemat układu elektrycznego i hydraulicznego, specyfikację techniczną autoklawu, instrukcję obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny. 

Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia ciśnieniowego, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wykonuje następujące czynności – sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji, identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan, oznakowanie, zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją i przeprowadza badanie odbiorcze. 

Co to jest autoklaw laboratoryjny i czym różni się od autoklawu medycznego?

Autoklaw, który potocznie nazywamy autoklawem laboratoryjnym, to normalny autoklaw klasy B, S lub N, posiadający dodatkowy program dedykowany do sterylizacji płynów i pożywek. Ponieważ te sterylizowane są w szklanych kolbach, próbówkach i innych naczyniach, stąd najczęściej spotykane autoklawy laboratoryjne charakteryzują się dużymi komorami sterylizacyjnymi. Dla przykładu, firma Tinget GmbH oferuje jako opcję, możliwość wyposażenia każdego autoklawu w program do sterylizacji płynów i pożywek. Jednak najpopularniejszym modelem, do którego ten program jest zamawiany, to model o pojemności komory 45 litrów.